Skip links

6μηνη παράταση στη σύναψη συμβάσεων εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών με τον ΔΑΠΕΕΠ

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα σχετικά με την ανάγκη να δοθεί παράταση στη σύναψη συμβάσεων εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών με τον ΔΑΠΕΕΠ, ενώ οι προθεσμίες λήγουν.

Ο βουλευτής κινήθηκε ορμώμενος από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απάντηση σε σχετική του ερώτηση προς τον υπουργό στις 23.11.2022 (αρ. πρωτ. 1033/23.11.2022), και επισημαίνει ότι ενώ με τον Ν.4591/2022 που ψήφισε πριν από μερικούς μήνες η Κυβέρνηση της ΝΔ, υποχρέωσε όλους τους μικροεπενδυτές να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές προκειμένου να μην ακυρωθούν τα αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης που έχουν υποβάλλει στους Διαχειριστές, αυτοί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών του νόμου, με αποτέλεσμα οι επενδυτές αυτοί να μην μπορούν να συνάψουν έγκαιρα συμβάσεις με τον ΔΑΠΕΕΠ στην αντίστοιχη προθεσμία που λήγει στις 31.12.2022. Η πλήρης κατάρρευση του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την ιδιωτικοποίηση του από την Κυβέρνηση έχει οδηγήσει στο να μην έχουν εξεταστεί αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης που έχουν υποβληθεί εδώ και ένα χρόνο!

Ο κ. Αρβανιτίδης λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ζητάει να μάθει από τον Υπουργό εάν θα δώσει τουλάχιστον εξάμηνη παράταση στη προθεσμία σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ που έληξε στις 30.11.2022 ή λήγει στις 31.12.2022 για όλους αυτούς του μικροεπενδυτές και ποια άμεσα μέτρα θα λάβει ώστε η κείμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται από τους εποπτευομένους φορείς όπως ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της αναπάντητης έως σήμερα σχετικής μου ερώτησης προς εσάς την 23.11.2022 (αρ. πρωτ. 1033/23.11.2022) για την ανάγκη να δοθεί παράταση στη σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών με τον ΔΑΠΕΕΠ και καθώς οι προθεσμίες λήξανε πλέον ή λήγουν αύριο (30.11.2022 για τις Ενεργειακές Κοινότητες και 31.12.2022 για τους ιδιώτες) επανέρχομαι στο θέμα μεταφέροντας την αγωνία εκατοντάδων πολιτών.

Με τον Ν.4414/2016 άρθρο 7 παρ. 3β και 3δ όπως ισχύουν σήμερα, οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από εξαιρούμενους άδειας παραγωγής Φ/Β Σταθμούς έχουν προθεσμία μέχρι τις 31.12.2022 προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ και να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή αποζημίωσης ανά κιλοβατώρα, εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ, αφού προηγουμένως έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης (ΟΠΣ) από τον αρμόδιο Διαχειριστή όπου έχουν υποβάλλει το αίτημα για προφορά όρων σύνδεσης Φ/Β Σταθμού.

Παράλληλα, με το Ν.4591/2022 που ψηφίσατε πριν από μερικούς μήνες, υποχρεώσατε όλους αυτούς τους μικροεπενδυτές να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές προκειμένου να μην ακυρωθούν τα αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης που έχουν υποβάλλει στους Διαχειριστές, δηλαδή στο ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ. Το επιχείρημα για την ανωτέρω υποχρέωση των επενδυτών για υποβολή εγγυητικών επιστολών ήταν η απόδειξη της  «σοβαρότητας» των επενδυτών, η οποία θα τεκμηριώνονταν, μέσω της εμπράγματης οικονομικής επάρκειας υλοποίησης των Σταθμών ΑΠΕ για τους οποίους είχαν υποβάλλει αιτήσεις για ΟΠΣ. Με τον ίδιο νόμο (Ν. 4591/2022), ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να εκδίδει όρους σύνδεσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένου αιτήματος προσφοράς όρων σύνδεσης. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, καθώς η «σοβαρότητα» των επενδυτών αποδείχθηκε μετά πολλών κόπων από τους πολίτες, αλλά η σοβαρότητα των Διαχειριστών, οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, είναι άφαντη.

Η πλήρης κατάρρευση του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την ιδιωτικοποίηση του από την Κυβέρνηση έχει οδηγήσει στο να μην έχουν εξεταστεί αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης που έχουν υποβληθεί το Φεβρουάριο του 2022 και πολλές φορές ακόμη νωρίτερα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας – Θράκης όπου εκκρεμεί η εξέταση αιτημάτων εδώ και έναν χρόνο που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022!! Οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ επικαλούνται έλλειψη προσωπικού – μελετητών και μεταφέρουν τις ευθύνες στη Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ και αυτή με την σειρά της σε εσάς για αυτή την κατάντια. Από την στιγμή που οι εποπτευόμενοι φορείς σας δεν μπορούν να τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία, τότε ως καθ΄ ύλην αρμόδιος, θα έπρεπε να έχετε λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα που αρμόζουν σε περιπτώσεις ανομίας.

Αυτή η τραγική κατάσταση έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες μικροεπενδυτές Φ/Β Σταθμών οι οποίοι με βάση το δικό σας νόμο έκαναν έξοδα, κατέθεσαν αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης, υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές και θα έπρεπε εδώ και μήνες να έχουν λάβει όρους σύνδεσης προκειμένου να μπορέσουν να συνάψουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ. Ο εμπαιγμός των μικροεπενδυτών Φ/Β Σταθμών συνεχίζεται, μετά και την απαράδεκτη υπουργική απόφαση της 12ης Αυγούστου 2022 (ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123) με την οποία εν μέσω ραστώνης δεκαπενταύγουστου  «χαρίσατε» τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο της χώρας σε λίγους και εκλεκτούς. Επιβεβαίωση του απόλυτου εμπαιγμού των μικροεπενδυτών Φ/Β Σταθμών είναι το γεγονός ότι ο ΑΔΜΗΕ μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση της παραπάνω υπουργικής σας απόφασης που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση όρων σύνδεσης σε πολύ μεγάλα έργα, έχει χορηγήσει μόνο σε πολύ μεγάλα έργα προσφορές όρων σύνδεσης συνολικής ισχύος περίπου 3GW!!! Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ο Νόμος δεν μπορεί να έχει επιλεκτική εφαρμογή!

Επειδή δεν γίνεται να νομοθετείτε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να εκδίδει όρους σύνδεσης εντός 2 μηνών και ο ΔΕΔΔΗΕ ατιμώρητα να παραβιάζει αυτή την προθεσμία, εγκλωβίζοντας τους επενδυτές που με βάση αυτό το Νόμο καταθέσαν εγγυητικές επιστολές και έκαναν τον προγραμματισμό τους,

Επειδή, είναι δεδομένη πια η αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να ανταπεξέλθει στις προθεσμίες που εσείς θέσατε, υποχρεούστε να δώσετε λύση στο αδιέξοδο των εκατοντάδων μικροεπενδυτών Φ/Β σταθμών αφενός, δίδοντας παράταση και στην προθεσμία σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ τουλάχιστον κατά έξι μήνες και αφετέρου, να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρείται η κείμενη νομοθεσία από όλους και ειδικότερα από τους εποπτευόμενους φορείς σας,

Επειδή, έχετε εγκλωβίσει εκατοντάδες μικροεπενδυτές Φ/Β Σταθμών και τους έχετε καταστήσει ομήρους της τραγικής κατάστασης αποδιοργάνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήματα προσφοράς όρων σύνδεσης εδώ και σχεδόν 1 έτος,

Επειδή, υποχρεώσατε με το Ν. 4591/2022 τους εκατοντάδες μικροεπενδυτές Φ/Β Σταθμών να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές, ορίζοντας σαφές χρονοδιάγραμμα έκδοσης οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ,

Ερωτάσθε

  1. Θα δώσετε τουλάχιστον εξάμηνη παράταση στη προθεσμία σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ που έληξε στις 30.11.2022 ή λήγει στις 31.12.2022 για όλους αυτούς του μικροεπενδυτές κάνοντας το ελάχιστο που οφείλετε από τη μεριά σας για όλη αυτή τη χαοτική κατάσταση με τις απίστευτες και παράνομες καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στη χορήγηση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης ;
  1. Ποια άμεσα μέτρα θα λάβετε ώστε η κείμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται από τους εποπτευομένους φορείς σας ;

 

 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Αφήστε ένα σχόλιο