Skip links

Απόρριψη επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/216

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ. Γ. Γεωργαντά και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας ΠουλάςΓιώργος ΑρβανιτίδηςΧαράλαμπος ΚαστανίδηςΑπόστολος Πάνας και Γιώργος Φραγγίδης, με θέμα την «Απόρριψη επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/216»

Σύμφωνα με το Ν. 4399/2016 και συγκεκριμένα στις προσκλήσεις του Καθεστώτος Ενισχύσεων των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια αροτραίων (ετήσιων, εκτατικών) καλλιεργειών.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν.4399/2016 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορρίφθηκε το σύνολο των αιτήσεων που αιτούνταν ελκυστήρες, συλλεκτικές και παρελκόμενα ελκυστήρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογες προτάσεις σε άλλες περιφέρειες (πχ Θεσσαλία) έγιναν αποδεκτές. Μάλιστα η επιτροπή της εν λόγω περιφέρειας ζητούσε από τους επενδυτές πλήθος δικαιολογητικών τα οποία δεν προβλέπονταν σε καμία περίπτωση από το νόμο και τα οποία εν τέλει δεν τα έκαναν δεκτά.

Οι σημαντικότεροι λόγοι απόρριψης που επικαλούνται οι επιτροπές αξιολόγησής της εν λόγω περιφέρειας είναι οι εξής:

1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης. Σύμφωνα με τον οδηγό αξιολόγησης που εξέδωσε το Υπ. Ανάπτυξης: α) Θα πρέπει η επένδυση να είναι τεκμηριωμένη με προσφορές β) Να τεκμηριώνεται χαρακτήρας αρχικής επένδυσης (πχ επέκταση) γ) να είναι τεκμηριωμένο το χρηματοδοτικό σχήμα. Προφανώς οι προτάσεις είχαν τεκμηριωμένες και τις 3 απαιτήσεις του νόμου.

2. Τόπος εγκατάστασης. Οι επιτροπές ζητούσαν χώρο εγκατάστασης της επένδυσης στον πρωτογενή τομέα. Ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης όπως ορίζεται από την κοινή εθνική και κοινοτική νομοθεσία είναι ο εξής: «Γεωργική εκμετάλλευση είναι το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους». Συνεπώς δεν δύναται να γίνει διαχωρισμός αγροτεμαχίων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Επιπλέον μέσα από τον συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής (έδαφος, μηχανήματα και διεύθυνση) προκύπτει η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων αφενός, αφετέρου δε με την αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης(επέκταση) αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε μηχανική εργασία. Οι επιτροπές του αναπτυξιακού ζητούσαν την τεκμηρίωση που απαιτείται για επιδότηση κτισμάτων για το σύνολο της εκμετάλλευσης του παραγωγού. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι παραγωγοί ενοικιάζουν ή ανταλλάσσουν σημαντικό μέρος των αγροτεμαχίων τους κάθε χρόνο προκειμένου να επιτύχουν αμειψισπορές, να ξεκουραστούν κάποια αγροτεμάχια για αγρανάπαυσή ή να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του πρασινίσματος.

Τέλος τίθεται εδώ το θέμα της αντισυνταγματικότητας των αποφάσεων των εν λόγω επιτροπών δεδομένου ότι στους πίνακες άλλων περιφερειών, όμοια επενδυτικά υπάρχουν στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων, με αποτέλεσμα αυτή η απόφαση να παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων σε υποθέσεις τους που αφορούν όμοια περιστατικά.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Γιατί απορρίφθηκε το σύνολο των αιτήσεων των επενδυτικών προτάσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν.4399/2016 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που αιτούνταν ελκυστήρες, συλλεκτικές και παρελκόμενα ελκυστήρα τη στιγμή που ανάλογες προτάσεις σε άλλες περιφέρειες έγιναν αποδεκτές; Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των υποψήφιων επενδυτών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια;
  2. Είναι στις προθέσεις σας η επαναξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων και των λόγων απόρριψής τους με γνώμονα την πραγματική στήριξη νέων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα που τόσο χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας αλλά και η ελληνική Περιφέρεια;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Αρβανιτίδης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Απόστολος Πάνας

Γιώργος Φραγγίδης

Αφήστε ένα σχόλιο