Skip links

Η προστασία της βιοποικιλότητας και η διαχείριση των οικοσυστημάτων ως ταυτοτικά στοιχεία κάθε τόπου

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μίλησε στην Ολομέλεια ως ειδικός αγορητής, για την κύρωση Διεθνών Συμφωνιών του ΥΠΕΝ, σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για τρεις πολύ σημαντικές διεθνείς συμβάσεις, με κεντρικό ζητούμενο, μετά την κύρωση μιας συμφωνίας, την ύπαρξη οδικού χάρτη με τα χρονικά βήματα και τα μέτρα για την υλοποίηση των όρων των διεθνών συμβάσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται κατανοητό ότι η κρίση βιοποικιλότητας και η κλιματική κρίση είναι αλληλένδετες. Και όπως και οι κρίσεις, έτσι και οι λύσεις τους είναι αλληλένδετες.

Στην Ελλάδα, μπορεί μεν να είμαστε σε ποσοστό πολύ κοντά στους στόχους που τέθηκαν για τις προστατευόμενες περιοχές. Απέχουμε ωστόσο κατά πολύ από την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης για αυτές τις προστατευόμενες περιοχές!

Η Κυβέρνηση αρκείται σε «τυπικές διαβουλεύσεις από τα πάνω» την στιγμή που χρειάζεται συνεννόηση και συναίνεση με την κοινωνία των πολιτών. Στην Ελλάδα, πολλές περιοχές έχουν ως ταυτοτικό στοιχείο την παρουσία σπάνιων ειδών πανίδας. Οπότε και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι Συμφωνίες και να υπάρξει η δέσμευση για την πιστή τήρηση και εφαρμογή τους.

Ο κ.Αρβανιτίδης συνέχισε την ομιλία του τονίζοντας την ανάγκη να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία από το ΥΠΕΝ για εκπόνηση master plan εφαρμογής όλων των μέτρων του Σχεδίου Δράσης που προβλέπονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας. Και όλα αυτά να συμπεριληφθούν στην Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα και το σχετικό Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της Στρατηγικής που είναι υπό εκπόνηση στο ΥΠΕΝ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία πρέπει να δοθεί στο τι κάνουμε μετά την τυπική υποχρέωση κύρωσης της εν λόγω Συμφωνίας. Πώς η Ελλάδα ως Συμβαλλόμενο Μέρος της Συμφωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή συντονισμένων μέτρων. Πώς η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει στο πλαίσιο της εθνικής της δικαιοδοσίας τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 3, και τις ειδικές δράσεις που ορίζονται στο σχέδιο δράσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Πώς η Ελλάδα προτίθεται να λάβει μέτρα για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.

Αναφορικά με τη Συμφωνία για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού, ο βουλευτής επισήμανε τη μεγάλη ουσιαστική και πρακτική σημασία που έχει  το Σχέδιο Δράσης για την προστασία και διατήρηση των κητωδών.

Υπάρχουν δυστυχώς, διάφορα περιστατικά εκβρασμών κητωδών τα τελευταία χρόνια, ενώ επίσης έχουμε και τις αντιδράσεις φορέων για τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. χρειάζεται πλήρης διαφάνεια για τα δεδομένα και την περιβαλλοντική προστασία.

Σχετικά με το Πρωτόκολλο για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, ο Γιώργος Αρβανιτίδης τόνισε ότι και εδώ χρειάζονται δεσμεύσεις από την Κυβέρνηση για συντονισμένα μέτρα και συνεργασία τόσο με άλλα Υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς στο Εσωτερικό. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο για τα κράτη που τα χωρίζουν πολύ μικρές αποστάσεις, τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος. Και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία είναι στην καρδιά μιας τέτοιας γεωγραφικής περιοχής που επηρεάζεται από παντού.

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας: “Δεν θα πρέπει κάθε φορά να μένουμε στην τυπική διεκπεραίωση των διεθνών μας υποχρεώσεων. Απλώς για να είμαστε πειστικοί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να θεωρούμε εθνική μας υποχρέωση  την προστασία της βιοποικιλότητας και την διαχείριση των οικοσυστημάτων της πατρίδας μας, ως ταυτοτικό στοιχείο του κάθε τόπου.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο