Skip links

Να απορριφθούν οι αποφάσεις και οι προβληματικές εισηγήσεις κατάργησης, συγχώνευσης και μεταφοράς Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που εδρεύουν στην Σίνδο

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής ορμώμενος από την τεράστια αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις προτάσεις για κατάργηση, συγχώνευση και μεταφορά Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που σήμερα έχουν έδρα την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου-Θεσσαλονίκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως με θέμα την απόρριψη και αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών και προβληματικών εισηγήσεων.

Ο κ. Αρβανιτίδης δεδομένου ότι δεν προηγήθηκε κάποια εκτεταμένη διαβούλευση στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τις εισηγήσεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και η λήψη των αποφάσεών της αμφισβητείται έντονα καθώς δεν τεκμηριώνεται από πουθενά ότι η πόλη των Σερρών μπορεί να αντέξει την οικιστική μετακόμιση 6.000 φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ότι οδηγούμαστε σε ένα διπλό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα και σε έναν φαύλο κύκλο ανεργίας των φοιτητών και ταυτόχρονης υποστελέχωσης των εταιρειών της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, αλλά και αποσύνδεσης του ερευνητικού προσωπικού από την παραγωγική διαδικασία προχώρησε στην κατάθεση της συγκεκριμένης επίκαιρης ερώτησης αναμένοντας να συζητηθεί στην Βουλή μετά το Πάσχα.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής είχε συνομιλία με τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντινίδη ο οποίος του εξέφρασε την έντονη αντίρρηση των καθηγητών και φοιτητών. Ο κ. Αρβανιτίδης από την πλευρά του υπογράμμισε ότι με τέτοιου είδους αποφάσεις υποβαθμίζεται συνολικά η Δυτική Θεσσαλονίκη, χάνεται η σύζευξη της παραγωγικής βάσης της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου με το ακαδημαϊκό προσωπικό και δεν υλοποιούνται οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για στήριξη της περιοχής.

Τέλος, ο κ. Αρβανιτίδης ζητάει να μάθει από την Υπουργό εάν προτίθεται να απορρίψει και να ζητήσει την αναθεώρηση των παραπάνω  αποφάσεων και εισηγήσεων, με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις και πώς αναβαθμίζεται η Δυτική Θεσσαλονίκη  στερώντας πολύτιμο ερευνητικό και στελεχιακό δυναμικό από την γειτνιάζουσα ΒΙ.ΠΕ.

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γιώργος Αρβανιτίδης στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησής του:

Κυρία Υπουργέ,

στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), εισηγήθηκε με έωλη και άκρως αμφισβητούμενη και προβληματική επιχειρηματολογία, μια σειρά προτάσεων κατάργησης, συγχώνευσης και μεταφοράς Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που σήμερα έχουν έδρα την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου – Θεσσαλονίκης. Επί των εισηγήσεων αυτών κλήθηκε αιφνιδιαστικά να αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή της την 30η Μαρτίου 2022, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση στην τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα και χωρίς να έχει γίνει κάποια προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ευρύτερης συναίνεσης. Τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των προτάσεων του Προέδρου, όπου σε αρκετές περιπτώσεις ήταν οριακές οι πλειοψηφίες, εστάλησαν προς σχετική γνωμοδότηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προκειμένου στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να λάβει τις οριστικές αποφάσεις.

Δεδομένου ότι στις εισηγήσεις του Προέδρου (αν και δεν υπερψηφίσθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή) είναι μεταξύ άλλων η μεταφορά από τη Σίνδο στις Σέρρες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και οι συγχωνεύσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, που εδρεύει στη Σίνδο με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών στις Σέρρες, την στιγμή που δεν τεκμηριώνεται από πουθενά ότι η πόλη των Σερρών μπορεί να αντέξει την οικιστική μετακόμιση 6.000 φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη και δημιουργείται ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα σε πληθώρα φοιτητών και στις οικογένειές τους, εν μέσω παρατεταμένης ακρίβειας, οικονομικής και ενεργειακής κρίσης.

Δεδομένου ότι επίσης χωρίς καμία τεκμηριωμένη αιτιολόγηση επιχειρείται η μεταφορά στις Σέρρες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από τον φυσικό του χώρο, που είναι η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Σίνδου με περισσότερο από 1000 επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να απορροφούν αποφοίτους του Τμήματος, είτε στα πλαίσια πρακτικής άσκησης είτε αργότερα προσλαμβάνοντάς τους και έτσι οδηγούμαστε σε ένα διπλό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα και σε έναν φαύλο κύκλο ανεργίας των φοιτητών και της ταυτόχρονης υποστελέχωσης των εταιρειών της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Δεδομένου ότι στις εισηγήσεις του Προέδρου είναι μεταξύ άλλων η κατάργηση του Τμήματος των Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, την ίδια στιγμή που ο ίδιος εν μέσω αντιφάσεων κατέθετε πρόταση πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία της νέας ακαδημαϊκής μονάδας Σχολής Μηχανικών, Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι καθηγητές και φοιτητές, έχουν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους με την παραπάνω εισήγηση και την αιφνιδιαστική ψήφισή της από τη Διοικούσα Επιτροπή, χωρίς να έχουν ενημερωθεί ή ερωτηθεί σχετικά για την κατάργηση και την μετακίνηση των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 Προτίθεστε να απορρίψετε και να ζητήσετε την αναθεώρηση των αποφάσεων και εισηγήσεων κατάργησης, συγχώνευσης και μεταφοράς Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που εδρεύουν στη Σίνδο διασφαλίζοντας την μη επαναφορά αυτών των έωλων και αιφνιδιαστικών εισηγήσεων μελλοντικά;

  1. Θεωρείτε ότι ελήφθησαν υπόψιν επιστημονικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια στην σχετική εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ και ποια συγκεκριμένα ήταν αυτά;
  2. Πώς αναβαθμίζεται η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης διασφαλίζοντας την σύνδεση της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας με την εκπαίδευση και την καινοτομία όταν μεταφέρονται ή καταργούνται σημαντικά Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου – Θεσσαλονίκης στερώντας πολύτιμο ερευνητικό και στελεχιακό δυναμικό από την γειτνιάζουσα ΒΙ.ΠΕ. ;

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

Αφήστε ένα σχόλιο