Skip links

Ο αγροδιατροφικός τομέας και το μέλλον που του αξίζει

Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα εντελώς νέο διεθνές περιβάλλον, που με τις νέες τεχνολογίες, όσο μακριά μας είναι, άλλο τόσο κοντά μας βρίσκεται.

Όλοι οι τομείς της οικονομίας αισθάνονται τους κραδασμούς του παλαιού που καταρρέει για να δώσει τη θέση του στο καινούριο.

Μονόδρομος η προσαρμογή, το ξεβόλεμα, η απαλλαγή από στερεότυπα και συνήθειες χρόνων.

Ο αγροδιατροφικός τομέας ως βασικός πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης, ως ο τομέας που έχει άμεση σχέση με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δέχεται αναντίρρητα μεγάλες πιέσεις για αλλαγές.

Ποιές είναι οι νέες προκλήσεις. 
Ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι ανάγκες για τρόφιμα. Το πρόβλημα της έλλειψης του νερού σε πολλά μέρη του πλανήτη, θα επεκταθεί σε περισσότερα μέρη του πλανήτη, οπότε δημιουργείται η ανάγκη για εξοικονόμηση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία. Τα έντονα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής χρειάζονται ετοιμότητα ως προς τη διαχείριση κρίσεων στον αγροτικό τομέα.
Στις αγορές επικρατεί άκρατος ανταγωνισμός και πόλεμος τιμών. Ο αγρότης φαίνεται να αδικείται κατά την κατανομή του εισοδήματος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το εμπόριο τροφίμων σήμερα, πρέπει να εξυπηρετεί το κεφάλαιο υγεία και το κεφάλαιο περιβάλλον. Αυτό οδηγεί στην απαίτηση για παραγωγή τροφίμων που σέβεται το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση φέρνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, και της καινοτομίας και ο αγροτικός τομέας οφείλει να τις ενσωματώσει όπως π.χ. την έξυπνη γεωργία που μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσα στην αγωνία της να διαφυλάττει τους πόρους της, έχει γίνει πολύ γραφειοκρατική, έχει προβλήματα χρηματοδότησης αλλά και διαφορετικότητας και ιδιαιτερότητας των Κρατών-Μελών της. Ο αγροτικός τομέας έχει ανάγκη από μια ΚΑΠ που θα συνεχίσει να στηρίζει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή.

Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα.
Η οικονομική κρίση και η επιβολή φόρων στον αγρότη έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα στο εισόδημά του. Η φορολόγηση των αγροτών δεν θα πρέπει να εξανεμίζει την όποια επιδότηση ή να στρεβλώνει την αγορά όπως π.χ. ο φόρος στο κρασί.
Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κράτος, αγρότες, αγορά, δεν δρουν κάτω από έναν εθνικό στόχο. Χρειαζόμαστε έναν εθνικό σχεδιασμό για την αγροτική μας ανασυγκρότηση που θα τους κινητοποιεί όλους.

Η νοοτροπία που έχει εγκατασταθεί και οδηγεί τον αγροτικό τομέα είναι ξεπερασμένη. Συνεχίζεται η προσπάθεια εκμαυλισμού των αγροτών ακόμη και με τη δική τους συναίνεση. Συνεχίζεται η κουλτούρα του μοναχικού καβαλάρη, και το σημαντικότερο παρατηρείται απροθυμία των νέων και των επιστημόνων, να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Απαιτείται η καλλιέργεια συνεταιριστικού πνεύματος, η δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η δημιουργία συνθηκών αγροτικού επαγγέλματος ελκυστικού για τους νέους.

Αρνούμαστε να ακολουθήσουμε τις ταχύτητες των γεγονότων και τη μετάβαση που είναι ήδη εδώ. Δημιουργείται η ανάγκη για άμεση εισαγωγή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, εξειδίκευση και εκπαίδευση των αγροτών.
Το μεγάλο κόστος παραγωγής συνεχίζει να αποτελεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον αγροτικό μας τομέα και οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων. Είναι αναγκαίο ένα ορθολογικό σύστημα παραγωγής που εξοικονομεί οικονομικούς και περιβαλλοντικούς πόρους.

Ο αγροτικός τομέας δείχνει αποστασιοποιημένος από την μεγάλη ευκαιρία της ανάπτυξης του τουρισμού. Εδώ και τώρα να προχωρήσουμε στην εξύφανση ενός σχεδίου που θα κατευθύνει τους δύο τομείς στην αλληλοσυμπλήρωσή τους και στη συνεισφορά του ενός προς τον άλλο.
Το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων παραμένει ανεξέλεγκτο. Να αποφασίσουμε ότι η επικράτηση κανόνων και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, η στήριξη και διεύρυνση του ρόλου των Διεπαγγελματικών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλα μέτρα, μόνο οφέλη μπορούν να προσφέρουν στον τομέα και τους απασχολούμενους σε αυτόν.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού μας τομέα είναι τώρα. Το τρένο των εξελίξεων δεν μπορεί να περιμένει.

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ “ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, 25.05.2018