Skip links

Πώληση ΔΕΠΑ Υποδομών: Πανηγυρισμοί στην Κυβέρνηση – Φόβοι στους καταναλωτές

Κοινή Ανακοίνωση Γιώργου Αρβανιτίδη και Χάρη Δούκα για την ολοκλήρωση πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών

Σήμερα ολοκληρώθηκε η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ και την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» στην Italgas SpA με τίμημα 733 εκ. ευρώ για το οποίο πανηγυρίζει η Κυβέρνηση παρά τις πληροφορίες που θέλουν αυτό να έχει απομειωθεί στην πορεία από τις αρχικές ανακοινώσεις.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020, σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Αποστολή της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των ΕΔΑ και της ΔΕΔΑ, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Υποδομών υπάγεται το 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 100% της ΔΕΔΑ, καθώς και το 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Επίσης, μέσω παράλληλης διαδικασίας, στην Italgas περιέρχεται και το υπόλοιπο 49% της Εταιρείας Διαχείρισης των δικτύων διανομής Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, με βάση τη σχετική «φόρμουλα» στην οποία είχαν συμφωνήσει το ΤΑΙΠΕΔ με την προηγούμενη κάτοχο του μειοψηφικού μεριδίου, την επίσης ιταλική Eni Gas e Luce.

Ως γνωστόν, το «όραμα» της Κυβέρνησης της ΝΔ στον τομέα της ενέργειας περιορίζεται στην πώληση δημόσιας περιουσίας, στην απεμπόληση βασικών εργαλείων άσκησης ενεργειακής πολιτικής και στην τακτοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων. Αντί να ρυθμίζει τους κανόνες της ενεργειακής αγοράς, ρυθμίζει τους παίχτες της αγοράς. Μια αγορά που δεν ανοίγει, αλλά μικραίνει και γίνεται για λίγους.

Για την Κυβέρνηση, ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας είναι η εκχώρηση ενός φυσικού μονοπωλίου, της ΔΕΠΑ Υποδομών, με σταθερό εγγυημένο έσοδο και ενός εργαλείου άσκησης εθνικής ενεργειακής πολιτικής, κατά 100% στη θυγατρική της Italgas SpA, Italgas NewCo Srl, στην οποία θα μπορεί να αποκτήσει συμμετοχή, ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με την Italgas για απόκτηση μεριδίου στην ΔΕΠΑ Υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον ιταλικό όμιλο.

Την ίδια ώρα όπου το Ιταλικό δημόσιο συμμετέχει στην εταιρεία Italgas SpA και στην Ιταλία δραστηριοποιούνται 194 εταιρείες διανομής, στην Ελλάδα πλέον ο ιδιώτης θα ελέγχει το 99% της αγοράς. Την ίδια ώρα όπου στην Ε.Ε. συντελούνται τεκτονικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική και στην χάραξη ενεργειακής πολιτικής, στην Ελλάδα ακολουθούνται ξεπερασμένες πολιτικές στην ενέργεια.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas, κατήργησε εν μέσω μία νυκτός με νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο κρίσιμες αρμοδιότητες της ΡΑΕ, αλλά και επιταγές του κοινοτικού δικαίου, αφαιρώντας από τον Ρυθμιστή τη δυνατότητα πιστοποίησης του αναδόχου και ελέγχου τυχόν ασύμβατων με το κοινοτικό δίκαιο μελλοντικών ενεργειών του.

Πρόκειται λοιπόν για μια ακόμη κυβερνητική πράξη παράδοσης δικτύων και φυσικών μονοπωλίων της ενέργειας σε ισχυρά ιδιωτικά μονοπώλια. Μια επιλογή αποδόμησης του Δημοσίου, αντί της ενίσχυσης αυτών των υποδομών και της διασφάλισης της λειτουργίας τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου με νέες επενδύσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν το δημόσιο έλεγχο στα δίκτυα ενεργειακών υποδομών, η Ελλάδα επιλέγει ακριβώς το αντίθετο. Απεμπολεί βασικά εργαλεία και υποδομές άσκησης ενεργειακής πολιτικής. Απεμπολεί φυσικά μονοπώλια θέτοντας σε μεγαλύτερο κίνδυνο νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό από τις επιλογές της Κυβέρνησης.

Αφήστε ένα σχόλιο