Απαντήσεις για την εξομοίωση Δήμων-Δημοσίου έναντι του Εθνικού Κτηματολογίου

Σε απάντηση της από 08.02.2016 αναφοράς που κατέθεσε ο Γιώργος Αρβανιτίδης σχετικά με το αίτημα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για εξομοίωση των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του Εθνικού Κτηματολογίου, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος απέστειλαν τα ακόλουθα έγγραφα στη Περισσότερα …

Εξομοίωση των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του Εθνικού Κτηματολογίου

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 ο Γιώργος Αρβανιτίδης κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το αίτημα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για εξομοίωση των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του Εθνικού Κτηματολογίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, Περισσότερα …